Český názevLatinský názevČeledě
Chrpa modrá Centaurea cyanus L. Hvězdnicovité
Chrastavec rolní Knautia arvensis Hvězdnicovité
Chrpa luční Centaurea jacea Hvězdnicovité
Chrpa luční Centaurea jacea Hvězdnicovité
Cesmína obecná Ilex aquifolium Amarylkovité
CHUNDELKA METLICE Apera spica-venti Lipnicovité
Cesmína ostrolistá Ilex aquifolium Cesmínovité
Cinerárie zahradní Senecio cruethus Hvězdnicovité
Cinerárie zahradní Senicio cruenthus Hvězdnicovité